پارس سازه انرژی البرز

طراحی سیت (seat) در شیرهای پروانه ای

از لحاظ (seat) شیرهای پروانه ای به 3 قسمت تقسیم می گردند:

1- nominal- Leakage Valves

2- low Leakage Valves

3- tight shut off Valvesبیشتر شیرهای پروانه ای با (seat) لاستیکی می باشند، در زمانیکه نوع سیال با متریال لاستیک قابل استفاده نمیباشد (سیالهای خورنده نسبت به جنس لاستیک) از PTEE بجای لاستیک استفاده میشود.

انواع مختلف لاستیک مورد استفاده در seat شیرهای پروانه¬ای به شرح زیر است:- سیت لاستیکی با رینگ (U) شکل که بر روی بدنه قرار گرفته است (شکل 115). از روی شکل واضح است که این نوع (seat) به راحتی قابل تعویض میباشد.

2- لایه لاستیکی که بر روی بدنه شیر متصل شده، در این حالت لایه لاستیکی قابل تعویض نمیباشد.

3- رابر لاینینگی که همراه seat لاستیکی + رینگ (U) شکل بر روی بدنه سفید توانایی لغزیدن دارند.

در این حالت به 2 نکته توجه گردد:

- اندازه رابر لاستیکی باید با ابعاد داخلی فلنج و شیر مصرفی در این خط یکسان باشد. بطور مثال چنانچه از فلنج نوع (slip on) در خطوط استفاده شود، لایه لاستیکی شیر پروانه¬ای بدون محافظت از جانب و در معرض تخریب و نشتی قرار می گیرد.

2- در هنگام اتصال شیر پروانه¬ای باید (disk) شیر، نزدیک به حالت بستن (close) قرار داده شود. این حالت باعث فشار جانبی حداقل به لاینینگ می گردد و در زمان اتصال فلنج¬ها و استاد بولت، دیسک را باید کامل چرخاند و بحالت کاملا باز (open) قرار داده شود.